Интенсивный курс английского языка с носителем языка

Přípravné kurzy jsou týdenní, intenzivní a jsou určené jak pro nastupující žáky, tak pro širokou veřejnost.

 

Datum konání kurzu: 26. – 31. srpna 2024

Kurz probíhá každý den: od 9:15 do 14:25 hod. 

 

Do kurzu se mohou zapojit jak začátečníci, tak i mírně pokročilí. Největší pokrok dosáhnou právě mírně pokročilí, kteří si zlepší komunikační stránku, rozvoj slovní zásoby, atp. Kurz je jak pro studenty středních škol (případně i žáky 8. a 9. ročníků základních škol) tak pro dospělé. Na začátku a na konci kurzu dostanou studenti krátký testík, díky kterému budou mít možnost vyhodnotit svůj posun za kurz. Na kurz se dá dále navazovat v létě –  Intenzivním kurzem v sprnu.

 

1. К участию в курсе допускаются зарегистрированные студенты, оплатившие обучение:
7.990,- Kč

Плата за курс вносится на счет школы № 2802337034/2010. Пожалуйста, укажите свой номер рождения в качестве переменного символа
или дату рождения заявителя и включить имя заявителя в сообщение получателю.

2. курс проводится в здании школы Digital Academy по адресу: Pod Školou 167, Kutná Hora - Malín.

 

3. Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 6

 

4. V případě odhlášení se kurzovné nevrací.

Заинтересованные лица могут подать заявку по электронной почте lucie.malkova@dahora.cz или позвоните по телефону 725 564 018.