Intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím

Přípravné kurzy jsou týdenní, intenzivní a jsou určené jak pro nastupující žáky, tak pro širokou veřejnost.

Datum konání kurzu: 26. – 31. srpna 2024

Kurz probíhá každý den: od 9:15 do 14:25 hod. 

Do kurzu se mohou zapojit jak začátečníci, tak i mírně pokročilí. Největší pokrok dosáhnou právě mírně pokročilí, kteří si zlepší komunikační stránku, rozvoj slovní zásoby, atp. Kurz je jak pro studenty středních škol (případně i žáky 8. a 9. ročníků základních škol) tak pro dospělé. Na začátku a na konci kurzu dostanou studenti krátký testík, díky kterému budou mít možnost vyhodnotit svůj posun za kurz. Na kurz se dá dále navazovat v létě –  Intenzivním kurzem v sprnu.

1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
7.990,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo
nebo datum narození uchazeče a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

2. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy, Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.

 

3. Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 6

 

4. V případě odhlášení se kurzovné nevrací.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail michaela.vackova@dahora.cz nebo na tel.: +420 737 080 807.