Mezinárodní anglická maturita

Získejte středoškolské vzdělání v angličtině!

Studium Mezinárodní anglické maturity se zaměřením na Information Services in Business (neboli Informační služby v podnikání) nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloubení anglického jazyka formou denního i individuálního studia.

Program je vhodný pro studenty ve věku 16 až 19 let, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti obchodu a připravit se na další studium nebo vstup na trh práce.

Zajímá vás, proč byste měli absolvovat Mezinárodní anglickou maturitu a jaké příležitosti vás při jejím úspěšném ukončení čekají? Čtěte dále.

Proč absolvovat Mezinárodní anglickou maturitu?

Naši studenti získají po absolvování studia mezinárodně platný certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysokou školu bez přijímacích zkoušek. Pokud se tedy chystáte na studium 1. stupně vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku a máte obavy z přijímaček, je pro vás náš program ideální příležitost.

Certifikát, který při úspěšném absolvování získáte, se nazývá National Diploma in Business (Level 3) a je vydáván anglickou centrálou Pearson v Londýně.

Studium bez přijímacích zkoušek

Jakou váhu má certifikát vydaný centrálou Pearson?

Renomovaná mezinárodní společnost Pearson se specializuje na vzdělávání a poskytování certifikací, které jsou uznávané po celém světě. Nabízí širokou škálu kvalifikačních zkoušek a programů, jež byly vyvinuty odborníky a jsou v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky.

K čemu slouží mezinárodní certifikát National Diploma in Business?

Certifikát National Diploma in Business (level 3) je kvalifikace v oblasti obchodu na mezinárodní úrovni.

Držitelé certifikátu jsou vysoce ceněni zaměstnavateli po celém světě. Program jim dává potřebné znalosti a dovednosti, aby mohli úspěšně pracovat v různých oblastech podnikání.

Absolvent studia najde uplatnění v obchodním odvětví

Výukový program Mezinárodní anglická maturita

Studium Mezinárodní anglické maturity je navrženo tak, aby studentům poskytlo praktické dovednosti a teoretické znalosti potřebné pro úspěch v různých aspektech obchodního prostředí.

Podmínky přijetí ke studiu Mezinárodní anglické maturity

Pro úspěšné přijetí ke studiu je zapotřebí podat přihlášku do 20. 2. 2024 nebo později do naplnění kapacit třídy.

Dále je nutné doložit vysvědčení z předcházejícího studia angličtiny nebo absolvovat přijímací pohovor, který ověřuje motivaci ke studiu.

Vstup do studia je bez přijímacích zkoušek.

Přijímací pohovor ke studiu

Přijímací pohovory se konají od 15. 4. do 23. 4. 2024 (nebo dle domluvy) a náhradní termíny ve dnech od 24. 4. do 5. 5. 2024.

Denní studium angličtiny

Formy studia jsou denní nebo individuální

Mezinárodní anglickou maturitu můžete absolvovat formou denního nebo individuálního čtyřletého studia, kdy vás čekají odborné předměty v angličtině, výuka anglického jazyka, výuka druhého cizího jazyka a další volitelné předměty.

Specializace oboru

● CZLC9 Business Pearson Btec International Level 3 Diploma (720)

● Business s akreditací v anglické centrále EDEXCEL/Pearson v Londýně.

Zaměření oboru

● Information Services in Business

Druhy specializace

● VA 745 National Diploma (původní forma, končí ve školním roce 2019/2020)

● CZLC9 Business (nový platný od školního roku 2020/2021)

Vyučované předměty (assignmenty)

● Unit 1: Exploring Business (student se seznámí s účely, funkcemi, strukturou a provozním prostředím obchodních organizací včetně vztahu mezi inovacemi a přežitím podniku)

● Unit 2: Research and Plan a Marketing Campaign (student pochopí význam marketingového výzkumu a osvojí si znalosti potřebné pro plánování kampaní)

● Unit 3: Business Finance (student si osvojí dovednosti a znalosti potřebné pro analýzy a interpretace finančních dat, dokáže posoudit finanční zdraví podniku a navrhnout kroky pro zlepšení výkonu)

● Unit 4: Managing an Event (student si osvojí schopnosti pro plánování, koordinaci a řízení obchodních nebo společenských událostí)

● Unit 7: Business Decision Making (student porozumí obchodním konceptům a procesům pro formulaci obchodních rozhodnutí a řešení)

● Unit 8: Human Resources (student získá znalosti a dovednosti v oblasti plánování a řízení lidských zdrojů)

● Unit 14: Investigating Customer Service (student si osvojí dovednosti v oblasti zákaznického servisu)

● Unit 15: Investigating Retail Business (student si osvojí základy pro průzkum struktury maloobchodního sektoru a jeho dodavatelského řetězce prostřednictvím praktických aktivit)

● Unit 16: Visual Merchandising (student získá znalosti ohledně praktik a technik, které se používají k vizuální propagaci prodeje produktů v maloobchodních prodejnách)

● Unit 17: Digital Marketing (student pozná aspekty online marketingu a kanálů, které lze použít k zajištění úspěšné digitální marketingové kampaně)

● Unit 18: Creative Promotion (student získá znalosti o kreativní propagaci, jejího vlivu na nákupní rozhodnutí zákazníků, stimulaci poptávky a propagaci produktů a služeb)

● Unit 19: Pitching for a New Business (student získá praktické dovednosti a znalosti potřebné k provedení nezbytné přípravy a kroků k založení a získání financování pro mikropodnikatelské projekty)

● Unit 31: Effective Project Management (student si osvojí dovednosti pro plánování a řízení obchodních projektů, vyhodnocování účinnosti dostupných technik a nástrojů)

Více se o předmětech dozvíte ve specifikaci kvalifikace.

Ukončení studia Mezinárodní anglické maturity

Žáci ukončí studium úspěšným splněním 9 odborných předmětů (tzv. assignmentů) azískáním Mezinárodní anglické maturity, jež je podložená certifikátem National Diploma in Business (Level 3).

Po absolvování je možné navázat studiem na OA Praha nebo jiných školách.

Studium na zahraniční škole

Uplatnění studentů po úspěšném absolvování Mezinárodní anglické maturity

Po ukončení Mezinárodní anglické maturity s certifikátem National Diploma in Business (Level 3) najde absolvent uplatnění na různých pozicích ve firmách v obchodním prostředí, jako je například marketing, prodej, lidské zdroje nebo odvětví financí.

Studenti se naučí základy podnikání, ekonomie, komunikace a dalších klíčových obchodních dovedností, které využijí pro vyjednávání obchodů, budování vztahů se zákazníky nebo při podílení se na prodejních aktivitách společnosti.

Získané znalosti a dovednosti také podpoří žáka v jeho vlastním podnikání v obchodním odvětví

Odpovědi na vaše nejčastější otázky

Nevím, zda zvládnu studium v angličtině, máte pro mě radu, jak se doma co nejlépe připravit?

Nemějte obavy. Rádi vám s výukou angličtiny pomůžeme a budeme vám při studiu oporou. Pokud byste se však chtěli doma sami více vzdělávat a připravit, vyzkoušejte naše tipy na procvičování cizího jazyka. Dobře vám se cvičením pomohou také mobilní aplikace, díky kterým si rozšíříte slovní zásobu a získáte sebevědomí pro navazující studium.

Jaké je školné za studium Mezinárodní anglické maturity?

Školné činí 94 500 Kč za rok nebo 2x 52 500 Kč pololetně.

Platbu lze také rozložit do deseti splátek, přičemž první bude činit 17 900 Kč a zbylých 9 bude po 10 900 Kč.

Co zahrnuje cena studia Mezinárodní anglické maturity?

Cena zahrnuje:

● výuku dle formy, kterou si zvolíte

● elektronické studijní materiály

● konzultace vyučujících

● přátelské prostředí a individuální přístup

Jste schopni mi zajistit studium v zahraničí?

Ano. Svým studentům nabízíme možnost půlročního studia v Anglii, kde probíhá stejná výuka, jako v našem programu. Žák navíc nemusí přerušit stávající studium.

Dále vám umožníme:

zahraniční stáže do Anglie, Irska a Německa, které jsou plně hrazené z fondů EU

měsíční studijní pobyty v Anglii na partnerské škole hrazené z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání

výměnné tříměsíční studijní pobyty v Austrálii

týdenní studijní pobyty v Itálii

Výuka v zahraničí pro vás bude nenahraditelnou zkušeností, při které si zlepšíte své jazykové znalosti, poznáte jinou kulturu a získáte nové přátele.

Pomůžete mi s navazujícím vysokoškolským studiem v zahraničí?

Určitě. Rádi vám pomůžeme vybrat nejvhodnější navazující bakalářské studium v zahraničí. A pokud nebudete chtít pokračovat na vysokou školu, poradíme vám ohledně mezinárodních jazykových zkoušek, které budou přínosem pro vaše uplatnění na trhu práce.

Ve své nabídce máte VIP balíček v hodnotě 39 500 Kč ročně, co vše obsahuje?

Náš speciální VIP balíček zahrnuje:

● jistotu účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, které je hrazené z fondů EU (pokud student neporuší pravidla účasti na stáži),

● učebnice

● mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny vybrané úrovni

● mezinárodní zkoušku IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně

● lístek na maturitní ples

● volitelné předměty nad rámec 32 hodin týdně

● individuální konzultace navíc

● školního psychologa

● školní mikinu dle výběru

Zajímá vás o Mezinárodní anglické maturitě více? Neváhejte nás kontaktovat!