Mezinárodní anglická maturita

Získejte středoškolské vzdělání v angličtině!

Mezinárodní anglická maturita – obor Business/Podnikání – zaměření Information Services in Business nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloubení anglického jazyka formou denního i individuálního studia. Studenti získávají po absolvování studia mezinárodně platný certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek. Výuka není výukou teoretických znalostí, ale probíhá i praktickou formou, tj. vypracováváním případových studií tzv. assignmentů.

Stačí si vybrat formu vzdělání a zaslat přihlášku na info@dahora.cz nebo naši poštovní adresu Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín. Přihlášky podávejte ve standardním termínu pro přihlášky na střední školy.

Specializace oboru

CZLC9 Business Pearson Btec International Level 3 Diploma (720)
Business s akreditací v anglické centrále EDEXCEL/Pearson v Londýně.

Zaměření

Information Services in Business

Druhy specializace

VA 745 National Diploma (původní forma, končí ve školním roce 2019/2020)
CZLC9 Business (nový platný od školního roku 2020/2021)

Formy studia

 • Denní studium: 3leté studium v angličtině s volitelnými předměty v češtině, s roční navazující možností dokončit studium i českou maturitou

 • Individuální studium

Ukončení studia

 • Studenti získávají po absolvování studia mezinárodní anglickou maturitu, tj. certifikát anglické centrály Pearson v Londýně: National Diploma in Business (Level 3)
 • Studenti ukončí studium úspěšným splněním 9 odborných předmětů (tzv. assignmentů)
Po absolvování je možné navázat studiem na následujících školách

Vyučované předměty (assignmenty)

 • Unit 1: Exploring Busines
 • Unit 2: Research and Plan a Marketing Campaign
 • Unit 3: Business Finance
 • Unit 4: Managing an Event
 • Unit 7: Business Decision Making
 • Unit 8: Human Resources
 • Unit 14: Investigating Customer Service
 • Unit 15: Investigating Retail Business
 • Unit 16: Visual Merchandising
 • Unit 17: Digital Marketing
 • Unit 18: Creative Promotion
 • Unit 19: Pitching for a New Business
 • Unit 31: Effective Project Management

Volitelné předměty v češtině (Finský model)

 • 2. cizí jazyk (španělský nebo německý jazyk)
 • Sport
 • Kreativita
 • Programování
 • Přírodní vědy
 • Ekonomie
 • Účetnictví
 • Finance
 • Personalistika
 • Business etiketa
 • Emoční inteligence
 • Seminář odborníků z praxe

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky do 1.3.2023 a později do naplnění kapacit
 • doložení předcházejícího studia angličtiny vysvědčením nebo přijímacím pohovorem
 • BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
 • přijímací pohovor v angličtině ověřující motivaci ke studiu
 • anglický program může být jako 3. volba na přihlášce

Přijímací pohovory:

13. a 14. 4. 2023 (nebo dle domluvy i dříve)
náhradní 10. a 11. 5. 2023

Školné

Ročně – 1x 94.500 Kč
Pololetně – 2x 52.500 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 17.900 Kč, další splátky: 9x 10.900 Kč

Cena studia zahrnuje:

 • výuka
 • elektronické studijní materiály
 • konzultace vyučujících
 • přátelské prostředí, individuální přístup

Dále zajišťujeme:

 • možnost půlročního studia v Anglii, kde probíhá stejná výuka a žák nemusí přerušit stávající studium
 • zahraniční stáže do Anglie, Irska a Německa, plně hrazené z fondů EU
 • měsíční studijní pobyty v Anglii na partnerské škole, hrazené z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání
 • Výměnné 3měsíční studijní pobyty do Austrálie, týdenní studijní pobyty do Itálie
 • navazující bakalářské studium
 • mezinárodní jazykové zkoušky

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

 • jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
 • učebnice
 • mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
 • mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
 • lístek na maturitní ples
 • volitelné předměty nad rámec 32 hodin týdně
 • individuální konzultace navíc
 • školní psycholog
 • školní mikina dle výběru

PŘIHLÁŠKA

CHCETE U NÁS STUDOVAT? STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Přihlášku zašlete na info@dahora.cz nebo na adresu: Digital Academy Kutná Hora, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

Termín podání přihlášky vždy do 1. března a poté do naplnění kapacit.