Mezinárodní anglická maturita

Získejte středoškolské vzdělání v angličtině!

Mezinárodní anglická maturita – obor Business/Podnikání – zaměření Information Services in Business nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloubení anglického jazyka formou denního i dálkového nebo distančního studia. Studenti získávají po absolvování studia mezinárodně platný certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek. Celá výuka není výukou teoretických znalostí, ale probíhá praktickou formou, tj. vypracováváním případových studií tzv. assignmentů.

Stačí si vybrat formu vzdělání a zaslat přihlášku na info@oapraha.cz nebo naši poštovní adresu. Přihlášky podávejte ve standardním termínu pro přihlášky na střední školy.

CZLC9 Business Pearson Btec International Level 3 Diploma (720)
Business s akreditací v anglické centrále EDEXCEL/Pearson v Londýně.

Zaměření

Information Services in Business

Druhy specializace

VA 745 National Diploma (původní forma, končí ve školním roce 2019/2020)
CZLC9 Business (nový platný od školního roku 2020/2021)

 • 3leté denní studium (pobočka Kutná Hora Malín, s roční navazující možností dokončení i českou maturitou)
 • 3leté dálkové studium (2x měsíčně o sobotách, 4 hodiny, Kutná Hora Malín)
 • 3leté distanční online studium
 • 1 = D (Distinction), 2 = M (Merit), 3 = P (Pass), 4 = R (Resubmission – neprospěl, projekt je třeba vypracovat znova)
 • Studenti získávají po absolvování studia mezinárodní anglickou maturitu, tj. certifikát anglické centrály Pearson v Londýně: National Diploma in Business (Level 3)
 • Studenti ukončí studium úspěšným splněním 9 odborných předmětů (tzv. assignmentů)

Po absolvování je možné navázat studiem na následujících školách
 • Unit 1: Exploring Busines
 • Unit 2: Research and Plan a Marketing Campaign
 • Unit 3: Business Finance
 • Unit 4: Managing an Event
 • Unit 7: Business Decision Making
 • Unit 8: Human Resources
 • Unit 14: Investigating Customer Service
 • Unit 15: Investigating Retail Business
 • Unit 16: Visual Merchandising
 • Unit 17: Digital Marketing
 • Unit 18: Creative Promotion
 • Unit 19: Pitching for a New Business
 • Unit 31: Effective Project Management
 
Volitelné předměty v angličtině
 • Information Services
 • Information Technology
 • Cybersecurity
 • Computer Design
 • Social Networks
 • Webdesign
 
Volitelné předměty v češtině (Finský model)
 • Matematika
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • 2. cizí jazyk
 • Sport
 • Společenské vědy
 • Kreativita
 • Programování
 • Počítačové sítě

Podmínkou přijetí je podání přihlášky a doložení předcházejícího studia angličtiny (vysvědčením nebo přijímacím pohovorem) a přijímací pohovor ověřující motivaci ke studiu.

Základní školné – bez volitelných předmětů

48 000 Kč / pololetí
95 000 Kč / ročně

Rozšířené školné – s volitelnými předměty

74 000 Kč / pololetí
145 000 Kč / ročně

Rozšířené školné zahrnuje neomezený počet volitelných předmětů, individuální konzultace a garantovanou účast na stážích.

 
V ceně studia je zahrnuto
 • výuka
 • elektronické studijní materiály
 • konzultace vyučujících
 • měsíční stáž v Anglii či Irsku nebo týdenní pobyt na partnerské škole (podle aktuální nabídky v daném školním roce)
 • přátelské prostředí, individuální přístup
Dále zajišťujeme
 • možnost půlročního studia v Anglii, kde probíhá stejná výuka a žák nemusí přerušit stávající studium
 • navazující bakalářské studium
 • mezinárodní jazykové zkoušky

PŘIHLÁŠKA

CHCETE U NÁS STUDOVAT? STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Přihlášku zašlete na info@dahora.cz nebo na adresu: Digital Academy Kutná Hora, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

Termín podání přihlášky vždy do 1. března a poté do naplnění kapacit.