Stipendia

Ti, kteří požádají o stipendium, mohou krýt právě stipendiem větší část nákladů na školné. Studenti ho získávají dle platného stipendijního řádu. Žáci, kteří předpokládají jeho získání, mohou požádat o posunutí placení školného až na období po uzavření klasifikace na konci ročníku.