Kurz angličtiny pro pokročilé

  • Celoroční kurz anglického jazyka úroveň pokročilí (18 lekcí)
  • Pokud si nejste jisti, který kurz pokročilosti vybrat na začátku můžete absolvovat rozřazovací test
  • Minimální účast 4 osoby
  • Termín kurzu bude upřesněn
  • Kurz angličtiny pro pokročilé se koná každý čtvrtek od 16:00
  1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
  • kurzovné: 3.800,- Kč

(kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.)

  1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
  2. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.