Přípravný kurz pro 8. a 9. ročníky

  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol
  • Minimální účast 7 žáků
  1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
  • ČJL + MAT kurzovné: 4. 800,- Kč (16 lekcí – 16x ČJL a 16 lekcí MAT)
  • AJ – kurzovné: 3.100 Kč (16 lekcí AJ)

(Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.)

  1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.
  1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
  • Kurzy probíhají na podzim 2024 – začátek 16. října 2024
  • Kurz ČJL + MAT – český jazyk + matematika každou středu od 16:00 do 16:45
  • Kurz AJ – každou středu od 16:00 do 16:45