Kurzy

Pro veřejnost nabízíme kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, španělštinu pro začátečníky, češtinu pro cizince a kurz Asistenta pedagoga. 

Pro studenty 5. ročníků ZŠ nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a pro studenty 8. a 9. ročníků ZŠ přípravné zkoušky k přijímacím zkouškám na střední školy. 

KURZY PRO STUDENTY ZŠ

Přípravný kurz pro 8. a 9. ročníky - CELODENNÍ, INTENZIVNÍ

Datum zahájení: kurz MAT – sobota 2. března 2024 

Datum zahájení: kurz ČJL  sobota 9. března 2024 

1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
• ČJL – kurzovné: 990,- Kč
• MAT – kurzovné: 990,- Kč
• ČJL + MAT – kurzovné: 1.790,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo
nebo datum narození uchazeče a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

2. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy, Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v čase od 08:30 – 15:00 dle stanoveného termínu.

 

3. V případě odhlášení se kurzovné nevrací.

V případě zakoupení kurzu ČJL + MAT a přijímaček nanečisto (samostatná cena 450,- Kč)
je celková cena 1.990,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail lucie.malkova@dahora.cz nebo na tel.: 725 564 018.

 

Přípravný kurz pro 8. a 9. ročníky

 • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol
 • Minimální účast 7 žáků
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • ČJL + MAT kurzovné: 4. 800,- Kč
 • AJ – kurzovné: 3.100 Kč

(Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.)

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.
 1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 • Kurzy probíhají na podzim 2023
 • Kurz ČJL + MAT – český jazyk + matematika každou středu od 16:45
 • Kurz AJ – termín zahájení bude upřesněn
 

Přípravný kurz pro 5. ročníky

 • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. ročníků základních škol
 • Minimální účast 7 žáků
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • ČJL + MAT kurzovné: 4. 800,- Kč
 • AJ – kurzovné: 3.100 Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.
 1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 • Kurzy probíhají na podzim 2023
 • Kurz ČJL + MAT – český jazyk + matematika každou středu od 16:00
 • Kurz AJ – termín zahájení bude upřesněn
 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurz Asistenta pedagoga

 • Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve
  které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující
  vzdělávání formou individuální integrace podle podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a
  § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
  kariérním systému pedagogických pracovníků.
 • Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Minimální účast 6 osob
 • Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ (SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)
 • Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).
 
Víkendový kurz duben 2024: 9:00 – 17:00, soboty (začátek 6. dubna 2024)
 
Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:

• kurzovné: 10. 200,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 123-5830030287/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné
číslo nebo datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení uchazeče.
 
1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná
Hora – Malín.
 
2. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně
přihlášený posluchač vyšle.
 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Kurz angličtiny pro začátečníky

 • Celoroční kurz anglického jazyka úroveň začátečníci (18 lekcí)
 • Pokud si nejste jisti, který kurz pokročilosti vybrat na začátku můžete absolvovat rozřazovací test
 • Minimální účast 4 osoby
 • Termín kurzu bude upřesněn
 • Kurz angličtiny pro začátečníky se koná každé pondělí od 17:00

 

 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 •            kurzovné: 3.800,- Kč

(kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

 
     2. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
 
     3. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 

Kurz angličtiny pro pokročilé

 • Celoroční kurz anglického jazyka úroveň pokročilí (18 lekcí)
 • Pokud si nejste jisti, který kurz pokročilosti vybrat na začátku můžete absolvovat rozřazovací test
 • Minimální účast 4 osoby
 • Termín kurzu bude upřesněn
 • Kurz angličtiny pro pokročilé se koná každý čtvrtek od 16:00
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • kurzovné: 3.800,- Kč

(kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.)

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
 2. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 

Celoroční kurz španělštiny pro začátečníky

 • Celoroční kurz španělského jazyka pro začátečníky
 • Minimální účast 4 osoby
 • Termín kurzu bude upřesněn
 • Kurz španělštiny pro začátečníky se koná každé pondělí od 18:00
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • kurzovné: 3.800,- Kč

(kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.)

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
 2. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Čeština pro cizince

 • Zdarma přes ÚP nebo jako samoplátce
 • Minimální účast 6 osob
 • Termín kurzu bude upřesněn
 1. Základní kurz modul M1 (60hod)
  • 3x týdně (ÚT, ČT, SO), od 16:00
  • Cena: 7.900,- Kč nebo zdarma přes ÚP
  • Přihlášky přijímáme do 7.2.2023
  • Kurz startuje na konci února 2023
 1. navazující kurz modul M2 (120h)
  • 3x týdně (ÚT, ČT, SO), od 16:00
  • Cena: 15.500,- Kč nebo zdarma přes ÚP
  • Přihlášky přijímáme do 7.2.2023
  • Kurz startuje na konci února 2023

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE