Kurzy

Pro studenty 5. ročníků ZŠ nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a pro studenty 9. ročníků ZŠ přípravné zkoušky k přijímacím zkouškám na střední školy.

Pro veřejnost nabízíme kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, španělštinu pro začátečníky, češtinu pro cizince a kurz Asistenta pedagoga.

Kurzy pro studenty ZŠ

 • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 9. ročníků základních škol
 • Minimální účast 4 žáci
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • ČJL + MAT kurzovné: 4. 800,- Kč
 • AJ – kurzovné: 3.100 Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.
 1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 • Kurzy probíhají od 24.10.2022
 • Kurz ČJL + MAT – český jazyk + matematika každou středu od 16:00
 • Kurz AJ – anglický jazyk každé pondělí od 16:00
 • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. ročníků základních škol
 • Minimální účast 4 žáci
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • ČJL + MAT kurzovné: 4. 800,- Kč
 • AJ – kurzovné: 3.100 Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.
 1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 • Kurzy probíhají od 24.10.2022
 • Kurz ČJL + MAT – český jazyk + matematika každou středu od 16:00
 • Kurz AJ – anglický jazyk každou středu od 17:30

Kurzy pro veřejnost

 • Celoroční kurz anglického jazyka úroveň začátečníci
 • Pokud si nejste jisti, který kurz pokročilosti vybrat na začátku můžete absolvovat rozřazovací test
 • Minimální účast 4 osoby
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • kurzovné: 6. 500,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
 1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 • Kurzy probíhají od 19.10.2022
 • Kurz angličtiny pro začátečníky se koná každou středu od 18:15
 • Celoroční kurz anglického jazyka úroveň pokročilí
 • Pokud si nejste jisti, který kurz pokročilosti vybrat na začátku můžete absolvovat rozřazovací test
 • Minimální účast 4 osoby
 
 1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
 • kurzovné: 6. 500,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

 1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
 1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
 • Kurzy probíhají od 24.10.2022
 • Kurz angličtiny pro začátečníky se koná každé pondělí od 17:00

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

  • Celoroční kurz španělského jazyka pro začátečníky
  • Minimální účast 4 osoby
   
  1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
  • kurzovné: 6. 800,- Kč

  Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

  1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
  1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
  • Kurzy probíhají od 24.10.2022
  • Kurz angličtiny pro začátečníky se koná každé pondělí od 18:00

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

  • Zdarma přes ÚP nebo jako samoplátce
  • Minimální účast 6 osob
  1. Základní kurz modul M1 (60hod)
   • 3x týdně (ÚT, ČT, SO), od 16:00
   • Cena: 5.700,- Kč nebo zdarma přes ÚP
   • Přihlášky přijímáme do 20.10.2022
   • Kurz startuje od 25.10.2022
  1. navazující kurz modul M2 (120h)
   • 3x týdně (ÚT, ČT, SO), od 16:00
   • Cena: 11.900,- Kč nebo zdarma přes ÚP
   • Přihlášky přijímáme do 20.11.2022
   • Kurz startuje v prosinci 2022
 • Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle  podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
 • Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Minimální účast 6 osob
 • Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ (SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)
 • Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).
 • Odbornou praxi na pozici asistenta pedagoga si může student zajistit vlastní nebo zajistíme praxi my. 
 • Cena: 10.200,- Kč
 

Víkendový kurz říjen: 9:00 – 17:00, termíny: Sobota 22.10, Neděle 23.10., Neděle 6.11, Sobota 12.11., Neděle 13.11., Sobota 19.11., Neděle 20.11, Sobota 26.11, Sobota 3.12., Sobota 10.12.

Víkendový kurz leden: 9:00 – 17:00, začíná od 14.1.2023 soboty + neděle


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE