Přípravný kurz pro 5. ročníky

  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia pro žáky 5. ročníků základních škol
  • Minimální účast 7 žáků
  1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
  • ČJL + MAT kurzovné: 4. 800,- Kč
  • AJ – kurzovné: 3.100 Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.

  1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.
  1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.
  • Kurzy probíhají na podzim 2023
  • Kurz ČJL + MAT – český jazyk + matematika každou středu od 16:00
  • Kurz AJ – termín zahájení bude upřesněn

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE