Anglický program

Obor: BTEC

Denní 4leté studium zakončené mezinárodní anglickou maturitou.

Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

 • termín pro podání přihlášek od 1.12.2023 až do zaplnění kapacit

 • přílohy k přihlášce v kopiích

 • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)

 • BEZ přijímacích zkoušek ČJ + MAT

 • pohovor v angličtině

Přijímací zkoušky pohovory:

Dle předchozí domluvy.

Školné

Ročně – 1x 185.000 Kč
Pololetně – 2x 102.900 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 41.000 Kč, další splátky: 9x 20.600 Kč

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

 • jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
 • učebnice
 • mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
 • mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
 • lístek na maturitní ples
 • volitelné předměty nad rámec 20 hodin týdně
 • individuální konzultace navíc
 • školní psycholog
 • školní mikina dle výběru

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu:
Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o. 

IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.