Anglický program

Denní 4leté studium zakončené mezinárodní anglickou maturitou.

Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

  • termín pro podání přihlášek od 1.12.2023 až do zaplnění kapacit
  • přílohy k přihlášce v kopiích
  • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)
  • BEZ přijímacích zkoušek ČJ + MAT
  • pohovor v angličtině

Přijímací zkoušky pohovory:

Dle předchozí domluvy.

Ročně – 1x 185.000 Kč
Pololetně – 2x 102.900 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 41.000 Kč, další splátky: 9x 20.600 Kč

VIP balíček: 44.500 Kč ročně

Obsahuje:

• učebnice
• poplatek za mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny vybrané úrovně
• mezinárodní zkoušku IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
• lístek na maturitní ples
• volitelné předměty nad rámec 29 hodin týdně
• individuální konzultace navíc
• individuální konzultace se školním psychologem navíc
• školní mikinu dle výběru
• účast na jednom zahraničním výjezdu nebo sportovní akci bez doplatku navíc

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu:
Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o. 

IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.