Školné

U nás si můžete vybrat mezi základním školným (bez volitelných předmětů) a rozšířeným školným (s volitelnými předměty).

Základní školné – bez volitelných předmětů

48 000 Kč / pololetí
95 000 Kč / ročně

Rozšířené školné – s volitelnými předměty

74 000 Kč / pololetí
145 000 Kč / ročně

Rozšířené školné zahrnuje neomezený počet volitelných předmětů, individuální konzultace a garantovanou účast na stážích.

Pro všechny typy studia: v případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platnélegislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

Termíny plateb:
– na celý rok dopředu: do 15. 6. předcházejícího roku
– pololetně: do 15. 6. a do 15.1.

Základní školné se hradí pololetně na č. účtu: 51-1740440217/0100. Při roční platbě je sleva 10%. Při
splátkách se platí úroky navíc: 10% k základnímu školnému. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva
pro příjemce se uvádí celé jméno studenta. Platby ze zahraničí:
Název a adresa banky: Komerční banka, Vysočanská 20, Praha 9
Název účtu: Obchodní akademie Praha
IBAN: CZ8801000000511740440217, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage, případné nejasnosti prosím
hlaste referentce Ing. Nikol Pokorné na pokorna@oapraha.cz.

PŘIHLÁŠKA

CHCETE U NÁS STUDOVAT? STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Přihlášku zašlete na info@dahora.cz nebo na adresu: Obchodní akademie Praha, Vinořská 163/17, 190 15 Praha 9 – Satalice.
Termín podání přihlášky vždy do 1. března a poté do naplnění kapacit.