Školné

Základní školné se hradí pololetně. Při roční platbě je 10% sleva, při splátkách cca 10% navýšení. Uvedené ceny již zohledňují navýšení i slevu.

Školné

Ročně – 1x 41.400 Kč
Pololetně – 2x 23.000 Kč
Na splátky – 10x 5.100 Kč 

Školné

Ročně – 1x 94.500 Kč
Pololetně – 2x 52.500 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 17.900 Kč, další splátky: 9x 10.900 Kč

VIP balíček: 44.500 Kč ročně

Obsahuje:

  • učebnice
  • poplatek za mezinárodní jazykovou zkoušku z angličtiny vybrané úrovně
  • mezinárodní zkoušku IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
  • lístek na maturitní ples
  • volitelné předměty nad rámec 29 hodin týdně
  • individuální konzultace navíc
  • individuální konzultace se školním psychologem navíc
  • školní mikinu dle výběru
  • účast na jednom zahraničním výjezdu nebo sportovní akci bez doplatku navíc

Termíny splátek:

roční: k 15. 6.
pololetní: 15. 6., 15. 1.
na splátky: 15. 6., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí:

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Digital Academy Kutná Hora – Malín
IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia:

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.