Školné

U nás si můžete vybrat mezi základním školným (bez volitelných předmětů) a rozšířeným školným (s volitelnými předměty).

Základní školné – bez volitelných předmětů

Ročně – 1x 86.400 Kč
Pololetně – 2x 48.000 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 14.900 Kč, další splátky: 9x 10.078 Kč

Rozšířené školné – s volitelnými předměty

Rozšířené školné zahrnuje neomezený počet volitelných předmětů, individuální konzultace a garantovanou účast na stážích

Ročně – 1x 133.200 Kč
Pololetně – 2x 74.000 Kč
Na splátky- 10x 16.280 Kč

 

Termíny splátek:
roční: k 15. 6.
pololetní: 15. 6., 15. 1.
na splátky: 15. 6., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5.
Podmínky placení:
Základní školné se hradí pololetně na č. účtu 123-5830030287/0100. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc: 10% k základnímu školnému. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta.
Platby ze zahraničí:
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
Název účtu: Obchodní akademie Praha
IBAN: CZ8401000001235830030287, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage, případné nejasnosti prosím hlaste referentce Ing. Nikol Pokorné na pokorna@oapraha.cz.
Pro všechny typy studia: v případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

PŘIHLÁŠKA

CHCETE U NÁS STUDOVAT? STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Přihlášku zašlete na info@dahora.cz nebo na adresu: Digital Academy Kutná Hora, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

Termín podání přihlášky vždy do 1. března a poté do naplnění kapacit.