Informace pro uchazeče

GARANTUJEME PŘIJETÍ ke studiu všem studentům, kteří naši školu uvedou na prvním místě na přihlášce !!!

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny čtyři třídy v denní formě:

• Český program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě (max 26 žáků)

• Česko-anglický program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě, kombinovaný s oborem Business (max 26 žáků)

• Česko-anglický program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě, kombinovaný s oborem Business (max 26 žáků)

• Anglický program – obor BTEC (max 26 žáků)

Bude přijato maximálně 104 žáků, do jedné třídy maximálně 26 žáků. Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 78 žáků.