Kurz Asistenta pedagoga

 • Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve
  které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující
  vzdělávání formou individuální integrace podle podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a
  § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
  kariérním systému pedagogických pracovníků.
 • Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Minimální účast 6 osob
 • Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ (SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)
 • Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).
 
Víkendový kurz podzim 2024: 9:00 – 17:00, soboty (začátek 12. října 2024 / konec 14. prosince 2024)
 
Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:

• kurzovné: 10. 200,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 123-5830030287/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné
číslo nebo datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení uchazeče.
 
1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná
Hora – Malín.
 
2. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně
přihlášený posluchač vyšle.
 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE