Celodenní intenzivní přípravný kurz

K přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky nebo českého jazyka.

Přípravné kurzy jsou celodenní a intenzivní.

Datum zahájení: kurz MAT – sobota 2. března 2024

Datum zahájení: kurz ČJL  sobota 9. března 2024

1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
• ČJL – kurzovné: 990,- Kč
• MAT – kurzovné: 990,- Kč
• ČJL + MAT – kurzovné: 1.790,- Kč


Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo
nebo datum narození uchazeče a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.


2. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy, Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v čase od 08:30 – 15:00 dle stanoveného termínu.

 

3. V případě odhlášení se kurzovné nevrací.

V případě zakoupení kurzu ČJL + MAT a přijímaček nanečisto (samostatná cena 450,- Kč)
je celková cena 1.990,- Kč.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail lucie.malkova@dahora.cz nebo na tel.: 725 564 018.