Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Kurz češtiny pro cizince je týdenní, intenzivní a je určený jak pro nastupující žáky, žáky školy i pro širokou veřejnost.

 

Datum konání kurzu: 19. – 24. srpen 2024

Kurz probíhá každý den: od 9:15 do 14:25 hod. 

 

1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
7.900,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo
nebo datum narození uchazeče a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

2. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy, Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.

 

3. Minimální počet účastníků pro konání kurzu: 6

 

4. V případě odhlášení se kurzovné nevrací.

Zájemci se mohou hlásit na e-mail lucie.malkova@dahora.cz nebo na tel.: 725 564 018.