Organisation des Zulassungsverfahrens

ORGANISATION DES ZULASSUNGSVERFAHRENS FÜR DAS SCHULJAHR 2024/2025

Anzahl der akzeptierten Bewerber:

Im Schuljahr 2024/2025 werden vier Vollzeitklassen eröffnet:

  • Tschechisches Programm - Studienrichtung 63-41-M/02 Wirtschaftsakademie in Vollzeitform (maximal 26 Schüler)
  • Tschechisch-Englisches Programm - Hauptfach 63-41-M/02 Wirtschaftsakademie in der Vollzeitform, kombiniert mit einem Hauptfach Business (maximal 26 Schüler)
  • Tschechisch-Englisches Programm - Hauptfach 63-41-M/02 Wirtschaftsakademie in der Vollzeitform, kombiniert mit einem Hauptfach Business (maximal 26 Schüler)
  • Studiengang Englisch - Hauptfach BTEC (maximal 26 Schüler)
 
Es werden maximal 104 Schüler aufgenommen, wobei jede Klasse höchstens 26 Schüler umfassen darf.
Auf dem Feld 63-41-M/02 Wirtschaftsakademie in täglicher Form maximal 78 Schüler.

2. KOLO

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky).

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Ve 2. kole bude přijato maximálně 78 žáků.
Z toho do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 55 žáků.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf 63-41-M/02 Business Academy

Termíny přijímacího řízení 2. kolo:

1. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají
od 8. června 2024 do 12. června 2024 (dle domluvy)

Etwaige weitere Runden werden nur dann angekündigt, wenn nach den vorangegangenen Runden noch freie Plätze vorhanden sind.

Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

Es gibt 3 Möglichkeiten der Bewerbung:

Elektronische Einreichung:

1. sich am System anmelden und Sie wählen Ihr Kind. Přihlášky je možno odesílat od 20. května 2024. Pro přihlášení do systému je třeba včas si zřídit elektronische Identität.

2. Wählen Sie . 3 Disziplinen ohne Talenttestwo Sie sich bewerben möchten (vollständige Informationen zu den Feldern finden Sie im System). 

3. Sie wählen die Felder in der Reihenfolge ihrer Priorität (d. h. Sie setzen die Schule, an der Sie am liebsten studieren würden, auf Platz 1). 

4. Anhänge hochladen (Fotos, Scans). Im System sehen Sie, welche Anlagen die Schule für die jeweilige Fachrichtung verlangt. Bei uns sind das die Zeugnisse aus beiden Semestern der 8. Klasse und dem ersten Halbjahr der 9. Eine ärztliche Untersuchung ist bei uns nicht erforderlich. 

5. Sie werden die Einreichung von Anträgen bestätigen. Na zadaný email Vám přijde potvrzení o podání přihlášky. Přihlášky je nutné podat nejdéle do 24. května 2024.

Einreichung durch Auszug aus dem System:

(1) Auch ohne E-Identität können Sie den Antrag online ausfüllen. Sie können auf das System zugreifen, ohne sich anzumelden und alle Details ausfüllen über sich selbst und Ihr Kind. 

2. Wählen Sie . 3 Disziplinen ohne Talenttestwo Sie sich bewerben möchten (vollständige Informationen zu den Feldern finden Sie im System). 

3. Sie wählen die Felder in der Reihenfolge ihrer Priorität (d. h. Sie setzen die Schule, an der Sie am liebsten studieren würden, auf Platz 1). 

4. Anhänge hochladen (Fotos, Scans). Im System sehen Sie, welche Anlagen die Schule für die jeweilige Fachrichtung verlangt. Bei uns sind das die Zeugnisse aus beiden Semestern der 8. Klasse und dem ersten Halbjahr der 9. Eine ärztliche Untersuchung ist bei uns nicht erforderlich. 

5. Sie werden die Einreichung von Anträgen bestätigen. Na zadaný email Vám přijde vám zpráva s vyplněnou přihláškou (výpisem). 

6. Auszug aus dem Antragsformular vytisknete (bez příloh), podepíšete a doručíte (per Infobox, persönlich oder per Post) an jede auf der Erklärung aufgeführte Schule.

Einreichung eines Papierformulars:

1. Sie drucken ein Papierformular aus für jede Schule, bei der Sie sich bewerben. Sie können das Bewerbungsformular für die Sekundarstufe hier herunterladen: Bewerbung für eine weiterführende Schule

2. In der Form alle Details ausfüllen über sich selbst und Ihr Kind.

3. Abgerufen von údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru. Pro naši školu naleznete zde: Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín; 63-41-M/02 Obchodní akademie 

4. Sie wählen die Felder in der Reihenfolge ihrer Priorität (d. h. Sie setzen die Schule, an der Sie am liebsten studieren würden, an die erste Stelle). Die Reihenfolge der Hauptfächer muss auf allen Formularen gleich bleiben. 

5. Für jede Bewerbung fügen Sie Folgendes bei Anhänge in dokumentarischer Form (je nach den Bedingungen der Schule). Bei uns ist es das Zeugnis aus beiden Semestern der 8. Klasse und dem ersten Halbjahr der 9. Eine ärztliche Untersuchung ist an unserer Schule nicht erforderlich. 

6. Bewerbungsformular in Papierform mit Anhängen geliefert von (per Post, persönlich oder auf dem Postweg) an jede auf dem Bewerbungsformular aufgeführte Schule.

Termín pro podání přihlášky je do 24. května 2024.

Eine Anleitung zum Ausfüllen des Antragsformulars finden Sie auch unter direkt auf der CZVV-Website.

Einladung zur Aufnahmeprüfung:

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 7 dní před konáním této zkoušky, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo emailem (platí pro výpisy a tiskopisy).

Festlegen der Reihenfolge:

21. června 2024 zveřejní ředitelka střední školy výsledky přijímacího řízení (web dahora.cz, nástěnka před budovou školy). Zápisové lístky se již nepoužívají. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečům není odesíláno. Uchazeči po uzavření verifikace v systému vidí výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do dalšího kola v jiných školách či oborech.

ZULASSUNGSKRITERIEN FÜR DAS SCHULJAHR 2024/2025

Gemäß § 60 des Gesetzes Nr. 561/2004 Slg. über die Vorschul-, Grundschul-, Sekundarschul-, höhere Berufsschul- und sonstige Bildung in der geänderten Fassung, in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 422/2023 Slg. über die Einzelheiten der Organisation des Zulassungsverfahrens für die Ausbildung an weiterführenden Schulen in der geänderten Fassung, lege ich hiermit die folgenden Kriterien für die Zulassung zur Ausbildung an der Digital Academy - Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora - Malín für das Schuljahr 2024/25 fest:

(1) Kandidaten, die sich für das erste Jahr der Business Academy 63-41-M/02 bei Täglich Studienform müssen die Einheitliche Aufnahmeprüfung und die Schulaufnahmeprüfung ablegen. Sie werden auf der Grundlage des Gesamtergebnisses der Prüfung und bis zum Erreichen der Kapazität zum Studium zugelassen.

2. V případě nenaplnění kapacity budou zájemci přijati ve 2. kole na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky do naplnění kapacit.

Methode der Bewertung:

(1) Die maximale Punktzahl, die erreicht werden kann, beträgt 166. Die Schule hat keine Mindestpunktzahl für die Zulassung festgelegt.

2. Das Ergebnis der einzigen Aufnahmeprüfung (veröffentlicht von der CZVV-Institution) mit dem Gewicht 60% wird in die Gesamtbewertung des Zulassungsverfahrens einbezogen. Die Gesamtzahl der zu erreichenden Punkte beträgt 100 (50 Punkte für die tschechische Sprache und 50 Punkte für Mathematik).

3. Die Durchschnittsnote des Zeugnisses (1. und 2. Semester der 8. Klasse und 1. Semester der 9. Klasse der Grundschule oder des entsprechenden Jahrgangs eines mehrjährigen Gymnasiums, es wird der Durchschnitt aller Pflichtfächer außer Verhalten berechnet) geht ebenfalls in die Gesamtnote ein und hat ein Gewicht von 10%. Die Gesamtzahl der erreichbaren Punkte beträgt 16. Für einen Gesamtdurchschnitt von 1,00-1,50 werden 16 Punkte vergeben, für einen Gesamtdurchschnitt von 1,51-2,00 werden 10 Punkte vergeben und für einen Gesamtdurchschnitt von 2,01-2,50 werden 5 Punkte vergeben.

4. Das Ergebnis der Schulaufnahmeprüfung wird in der Gesamtbewertung mit 30% gewichtet, insgesamt können 50 Punkte erreicht werden.

Aufnahmeprüfung für die Schule:

Gemäß § 60 des Gesetzes Nr. 561/2004 Slg. über den Vorschul-, Grundschul-, Sekundarschul-, höheren Berufsschul- und sonstigen Unterricht in seiner geänderten Fassung und gemäß § 10 der Verordnung Nr. 422/2023 Slg. über die Zulassung zum Sekundarschulunterricht hat der Schulleiter beschlossen, dass die Aufnahmeprüfung in Form eines mündlichen Gesprächs vor einem zugelassenen dreiköpfigen Ausschuss stattfindet. Der Inhalt des mündlichen Gesprächs besteht hauptsächlich darin, die Motivation des Bewerbers für das Studium an unserer Schule festzustellen; die Unterthemen des Gesprächs sind die Motivation zum Lernen, die allgemeine Kommunikation und die Kommunikation in Englisch. Diese Form der Prüfung geht mit 30% in die Gesamtbewertung ein.

Specifika 2. kola:

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí. Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%). Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Sonstige Zulassungsvoraussetzungen:

1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

2. Pokud uchazeč o studium dlouhodobě pobývá v zahraničí a tam také splnil povinnou školní docházku po dobu 9 let, předloží spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání vysvědčení z posledních dvou ročníků v originálním znění. Úředně ověřený překlad těchto dokumentů škola nevyžaduje, pokud ředitelka školy nerozhodne v jednotlivých případech jinak. Pokud uchazeč o studium úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. 8 let) v zahraničí, pak musí předložit nejpozději v den nástupu ke studiu doklad o uznání rovnocennosti nebo doklad o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice tzv. nostrifikace (§108 školského zákona).

3. Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle §20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří ústním rozhovorem.

4. Hodnocení uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, je tvořeno na základě redukovaného hodnocení (§26 vyhlášky č. 422/2023 Sb.), které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

5. Každý účastník správního řízení (tj. uchazeč) má právo u CZVV po prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci nebo na základě zadání identifikačního kódu (§6 vyhlášky č. 422/2023 Sb.) nahlédnout do výsledků testů a vyplněných záznamových archů a vyjádřit se k tomu ještě před termínem rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu (§19 vyhlášky č. 422/2023 Sb.).

Ergebnisse des Zulassungsverfahrens:

1. 21. června 2024Die Ergebnisse des Zulassungsverfahrens werden auf www.dahora.cz/vysledky (unter der zugewiesenen Registrierungsnummer des Bewerbers) veröffentlicht. Einschreibeformulare werden nicht mehr verwendet.

(2) Die Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme wird den Antragstellern nicht mitgeteilt.

3. Uchazeči po uzavření verifikace v systému vidí výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa. Poté má zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do dalšího kola v jiných školách či oborech.

4. Die Einschreibekarten werden ab dem 1. Januar 2024 an allen Schulen abgeschafft.

5. Weitere Zulassungsrunden können in einzelnen Studienfächern nur ausgeschrieben werden, wenn nach den vorangegangenen Runden noch freie Plätze vorhanden sind.

6. Gegen die Entscheidung über die Nichtzulassung zum Studium kann der gesetzliche Vertreter des Antragstellers innerhalb von drei Arbeitstagen ab dem Tag der Zustellung der Entscheidung an die regionale Geschäftsstelle beim Direktor der Digitalen Akademie - Obchodní akademie, s. r. o. Beschwerde einlegen. Gemäß § 82 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 500/2004 Slg. in der Fassung des Verwaltungsgesetzbuches muss die Beschwerde Angaben über die Entscheidung, gegen die sie sich richtet, den Umfang, in dem sie angefochten wird, und die Gründe für den Widerspruch mit den Rechtsvorschriften oder die Unrichtigkeit der Entscheidung oder des ihr vorausgehenden Verfahrens enthalten.

V Kutné Hoře – Malín dne 16. 5. 2024

Mgr. Kateřina Tvrdík Exnerová, Geschäftsführerin der Digitalen Akademie