Přípravný kurz pro 8. a 9. ročníky – anglický jazyk

  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

  • Minimální účast 7 žáků

  1. Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:
  • AJ – kurzovné: 3.100 Kč (16 lekcí AJ)

(Kurzovné se hradí na účet školy č. 2802337034/2010. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození.)


  1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín v rozsahu 16 lekcí v rozvrhu dle stanoveného termínu.

  1. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje před nastoupením na kurz náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.

  • Kurzy probíhají na podzim 2024 – začátek 16. října 2024

  • Kurz AJ – každou středu od 16:00 do 16:45