Testování studentů 1.A na certifikát ECDL

Facebook
Twitter
E-mail
Tisk

Včera (13.3.2023) proběhlo testování studentů 1.A na certifikát ECDL (European Computer Driving Licence) dokládající počítačové znalosti a dovednosti.  

Co je ECDL / ICDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je původně evropský projekt, který je v současné době celosvětově známý jako koncept vzdělávání a certifikace v oblasti digitálních kompetencí, který si díky své kvalitě získal trvalou udržitelnost.

Koncept je nyní mezinárodně známý jako ECDL/ICDL (European/International Certification of Digital Literacy and Digital Skills). Koncepce ECDL / ICDL je založena na definování mezinárodně dohodnutého vzdělávacího obsahu, který odráží každodenní potřeby lidí na trhu práce a ve společnosti, zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a zároveň poskytuje mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu testování výsledků učení (tzv. zkoušku ECDL).

ECDL / ICDL pokrývá téměř všechny oblasti, kde se digitální technologie používají v každodenním životě. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol až po programy pro zaměstnavatele, nezaměstnané a digitálně znevýhodněné, pro širokou veřejnost, případně pro odborníky v různých oblastech.

Znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií se ověřují formou praktických testů v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků a tabletů, mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, místních sítí a internetu.

Ti, kteří úspěšně složí zkoušky ECDL/ICDL, mohou získat řadu mezinárodně uznávaných certifikátů potvrzujících dosažení určité úrovně kvalifikace v oblasti digitálních technologií. ECDL/ICDL je již řadu let doporučován a používán jako de facto mezinárodní standard, a to nejen v zemích EU.

GARANCE KVALITY

Jednotnou ověřitelnost certifikátů ECDL / ICDL a celkovou kvalitu konceptu ECDL / ICDL garantuje Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), nadnárodní organizace sdružující odborníky v oblasti informatiky, a Nadace ICDL (do roku 2018 Nadace ECDL), nezisková nadace založená v Irsku v roce 1997 s podporou Evropské komise za účelem koordinace, propagace a rozvoje konceptu ECDL po celém světě.

Česká asociace kybernetiky a informatiky (ČSKI), člen CEPIS ČSKI, neziskové organizace, která zajišťuje kvalitu konceptu ECDL/ICDL v České republice, získala licenci na šíření konceptu ECDL v roce 1999. ECDL-CZ.

Zkoušky ECDL / ICDL lze skládat téměř v každé zemi na světě a to pouze ve školicích organizacích nebo zkušebních střediscích, které jsou pro tento účel akreditovány příslušným národním držitelem licence. Zkoušky ECDL/ICCDL mohou hodnotit pouze speciálně vyškolení zkoušející, kteří jsou k tomuto účelu akreditováni.

CELOSVĚTOVÝ STANDARD

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě s cílem definovat minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností potřebných k účinnému, efektivnímu a bezpečnému používání digitálních technologií a zároveň je ověřit standardizovaným, objektivním a nezávislým způsobem.

V listopadu 2001 doporučila skupina vrcholných expertů na vysoké úrovni (zástupci členských států EU), ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), aby Evropská komise vytvořila celoevropský systém certifikace základních dovedností v oblasti IT, koncept ECDL. Mezinárodně definovaný vzdělávací obsah a jednotné praktické zkoušky se tak rychle staly standardem nejen v evropských zemích, ale na celém světě.

Řada předních veřejných a nadnárodních společností zařadila koncept ECDL/ICDL do svých programů vzdělávání zaměstnanců; mnoho vnitrostátních orgánů veřejné správy a organizací nejen v EU využívá měřitelnost digitálních kompetencí konceptu ECDL/ICDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých zaměstnanců a jako nástroj politiky lidských zdrojů. Tisíce škol po celém světě vyučují ECDL/ICDL a ověřují získané znalosti a dovednosti zkouškami ECDL/ICDL – certifikáty. Tímto způsobem pomáhají absolventům škol při vstupu na trh práce. Koncept ECDL/ICDL je často využíván ministerstvy školství jako nástroj profesního rozvoje. Mnoho členských států EU používá koncept ECDL/ICDL také jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikací.

Rychlý rozvoj digitálních technologií přiměl Evropskou komisi od roku 2014 restrukturalizovat stávající vzdělávací systémy a standardy v oblasti národních digitálních kompetencí. V důsledku toho vznikl univerzální vzdělávací systém DIGCOMP: koncept ECDL/ICDL byl jedním z nejvýznamnějších systémů hodnocených v rámci projektu DIGCOMP a ukázal se jako velmi dobrý příklad toho, jak lze systém DIGCOMP uvést do praxe.

Aktuální informace o tom, jak se koncept ECDL / ICDL používá v různých zemích a odvětvích lidské činnosti, najdete na oficiálních stránkách nadace ICDL.

Nábor nových studentů v Kolíně

Dnes probíhal v OC Futurum v Kolíně „nábor“ nových studentů BEZ PŘIJÍMAČEK !!! Bez stresu Kvalitní vzdělání Exkluzivní komunita Česká i anglická maturitaPŘIJETÍ NA ZÁKLADĚ