10 klíčových rad pro úspěch u přijímacích zkoušek na střední školy

Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Twitter
Sdílet na email
E-mail
Sdílet na print
Tisk

Datum konání letošních přijímacích zkoušek na střední školy se nezadržitelně blíží. Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek se konají již tento čtvrtek a pátek (13. a 14. dubna 2023). Pro dosažení co nejlepších výsledků vám přinášíme několik tipů, jak se na zkoušky co nejlépe připravit a jak si během nich co nejlépe počínat.

1. Štěstí přeje připraveným

Dbejte na to, abyste se dobře vyspali, dobře nasnídali a měli dostatek energie na přijímací zkoušku. Připravte si dostatek propisek a tužek (nikdy nepoužívejte gumovací pero). Přijatelné je psaní pouze modrou nebo černou barvou. Nezapomeňte si rýsovací potřeby (pravítko, rýsovací trojúhelník, úhloměr a kružítko). Nezapomeňte si také vzít hodinky, nápoje a občerstvení. Před každým testem si zajděte na toaletu.

2. Dodržujte požadavky zadání

Přečtěte si úvodní stránku testu. Než začnete pracovat na řešení dané úlohy, raději si ji předtím dvakrát přečtěte. V zadání je umožněno podtrhávat. U křížkovacích úloh je vždy jen jedna správná odpověď. Za nesprávné odpovědi se neodečítají žádné body. Pokud tedy neznáte správnou odpověď, bude nejlepší, když si ji tipnete. Nikdy nepište nic navíc a neplýtvejte časem. Dělejte pouze to, co po vás chtějí v zadání.

3. Dodržujte pravidla

Nezapomeňte si vypnout mobilní telefon a nenoste chytré hodinky. Používání kalkulačky je také zakázáno. Nikdy neopisujte. I špatná odpověď je vždy výhodnější než vyloučení z přijímací zkoušky.

4. Začněte u toho, co znáte

Časově náročné úlohy, u kterých si nejste jistí správností výsledku si raději nechte až na samotný závěr. Není geometrie vaší silnou stránkou? Nechte si ji na konec a pracujte raději na typech otázek, ve kterých jste dobří. Máte problémy s pravopisem? Měli byste věnovat více času pečlivému čtení textu. Uvědomujete si, že čtete pomalu? Začněte s kratšími texty. Je lepší začít s těmi otázkami, u kterých znáte odpovědi, abyste si ulevili od nervů. Nepropadejte panice, jen málo lidí odpoví na všechny otázky správně. Klidně otázky přeskakujte a nezůstávejte u jedné otázky příliš dlouho. Neúplné otázky si na papíře označte, abyste je na konci snadno našli.

5. Jak vybrat správnou odpověď

Jedna odpověď je vždy správná, pokud není k dispozici možnost „jiná odpověď“. Pravděpodobnost, že by bylo zadání některé z úloh špatně je tak nízká, že s ní raději vůbec nepočítejte. Pokud neznáte odpověď okamžitě, zkuste vylučovací metodu. Tento postup je užitečný zejména u přiřazovacích otázek a otázek typu A/B/C/D. Pokud vás tlačí čas, nemusíte úlohu dopočítávat do konce. Stačí vybrat nejbližší číslo z daných možností v pořadí, které vám dává smysl.

6. Rady pro test z češtiny

Nejprve si projděte celý test, abyste získali lepší představu o tom, jak dlouhé jsou jednotlivé texty a kolik otázek se k nim vztahuje. Pozorně si přečtěte otázky a vyhledejte výrazy, které jsou správné, nebo nesprávné? Důkladně si přečtěte zadání otázek – máte najít chybný, nebo správný výraz? Dejte si pozor na gramatické chyby a pečlivě rozlišujte psaní velkých a malých písmen. V některých vypisovačích otázkách za více bodů se za nesprávné odpovědi odečítají body, ale to je vždy uvedeno v zadání. Pište pouze to, v čem jste si jistí. Naopak nepište nic, co po vás v zadání výslovně nevyžadují. Neodevzdávejte testy s prázdnými políčky. Pokud správnou odpověď nevíš, tak ji zkus alespoň tipnout, jinak se zbytečně připravuješ o body.

7. Rady pro test z matematiky

Vždy si pečlivě přečtěte zadání každé úlohy. Máte na záznamovém archu uvést pouze výsledek, nebo i postup řešení? Všimněte si dalších požadavků v textu otázky, například že výsledek musí být zlomek v základním tvaru nebo že ve vzorci pro výsledek nesmí být závorky. Jednotky jsou vždy součástí správného výsledku, nezapomeňte je uvádět! Když si nejste jistí, neopouštějte hned řešení celé otázky a pokuste se vyřešit alespoň některé z podotázek. Body můžete získat i za správný postup řešení i bez výsledku. Otázku s kreslením obtáhněte propiskou, jinak vaše odpověď nebude uznána. Čáry tužky se totiž nemusejí naskenovat. Pokud je odpověď Ano/Ne, je 50% šance na správnou odpověď. Doporučujeme podtrhávat výsledky vzorových otázek, aby byl odpovědní list přehlednější. Nezapomeňte, že na poslední straně testového sešitu najdete užitečné vzorečky k řešení nejen slovních úloh.

8. Přednost má záznamový arch

Na konci zkoušky se odevzdává pouze záznamový arch, který se následně skenuje a tento sken se poté vyhodnocuje. Uzavřené úlohy (křížkovací) opravuje počítač, zatímco otevřené úlohy opravuje učitel. Nikdo záznamový arch neposuzuje jako celek. Věnujte velikou pozornost číslování otázek, na lidskou schovívavost se nemůžete spolehnout. Křížky na archu musí být provedeny přesně podle vzoru, malé křížky nebo fajfky nebudou uznány jako odpovědi. Chybně označené odpovědi je třeba opravit podle vzoru na straně 1 zadání. Odpovědi je možné upravit začerněním původního čtverečku a zaškrtnutím jiného čtverečku. Bohužel se nelze vrátit k původní volbě, proto se změnou odpovědi nespěchejte. Své odpovědi nepište mimo políčka v záznamovém archu. Odpovědi, které jsou mimo vyznačenou oblast pro odpovědi, nebudou při skenování viditelné. V otevřených úlohách pište čitelně a gramaticky správně. Své odpovědi si vždy dobře promyslete a zapisujte je do záznamovém archu průběžně, nikoliv až na konci testu. U otázek, které vám nařizují uvést postup, nemusíte opisovat zadání otázky.

9. Řešte úlohy pomalu a s rozvahou

Je mnohem lepší řešit úlohy pomalu než spěchat a řešit třeba i víc úloh najednou. Zapisujte si postupy, odůvodňujte, podtrhujte a dělejte si nákresy. Pokud vám něco nevychází, nezačínejte od úplného začátku, ale nejprve si znovu přečtěte zadání úlohy a zkontrolujte své výpočty, jestli v nich nemáte chyby. Není nutné začínat znovu od úplného začátku! Pokud začnete mít pocit, že vám to nejde, udělejte si přestávku. Zavřete na chvíli oči a soustřeďte se pouze na svůj dech.

10. Kontrolujte si zbývající čas

Na tabuli budete mít vždy napsáno, kdy bude test končit. Sami si můžete čas kdykoliv zkontrolovat, abyste získali lepší přehled o tom, jak si vedete. Velmi hrubý odhad je, že u testu z ČJ vychází 2 minuty na úlohu (60minut/30 úloh), u matematiky 4 minuty na jednu úlohu (70 minut/16 úloh).

 

Na začátku si vyhraďte alespoň tři minuty, abyste si prošli celý test a na konci zase tři minuty na kontrolu celého záznamového archu. Během této kontroly se zaměřte především na následující body:

Máte vyplněné všechny uzavřené otázky?

Výsledky v matematice máte podtržené a rýsování obtažené propiskou?

Vypisovací úlohy z češtiny máte čitelné a správně pravopisně?

Pozvánka na veletrh Schola Pragensis 2023

Srdečně všechny zveme na prestižní veletrh pražských středních škol, který každoročně pomáhá desítkám tisíc žáků základních škol s výběrem jejich další školy. Tento rok se

Návštěva studentů z Itálie

Dnes naši střední školu poctili svou milou návštěvou italští studenti výměnného pobytu ze školy I.I.S. „GOBETTI – DE LIBERO“ z města Fondi.