Práce na rekonstrukci školy stále pokračují (článek + fotogalerie)

Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Twitter
Sdílet na email
E-mail
Sdílet na print
Tisk

Práce na rekonstrukci naší školy stále pokračují a již nyní je vidět významný pokrok. Stávající částečně podsklepená budova prochází rozsáhlými změnami, které mají za cíl zlepšit prostředí pro vzdělávání našich studentů. Pojďme se podívat na dosavadní průběh prací a budoucí plány.

Jedná se o zděnou stavbu s podélným nosným stěnovým systémem. Objekt má půdorys ve tvaru T a je zastřešen Valbovými střechami s mansardovou střechou ve střední nejvyšší části. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel tloušťky 600 a 450 mm. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové, v suterénu a hygienickém zázemí valené cihelné klenby do ocelových nosníků, v chodbách klenby zrcadlové.

Ze stavebního deníku víme, že byla provedena řada důležitých úprav. Původní okna byla odstraněna a fasáda byla očištěna. V interiéru byly odstraněny veškeré poškozené povrchy, včetně podlahových krytin, omítek, obkladů a dlažeb. Byly také vybourány dveřní otvory a stávající dveře včetně zárubní. Při dozdívkách a stavebních úpravách byly použity cihly plné pálené, aby se zachoval soulad se stávajícím zdivem. Původní nosné vodorovné konstrukce byly zachovány.

Dalším významným krokem byla izolace fasády a její opatření akrylátovou omítkou. Na střeše byla ponechána původní tašková krytina v antracitové barvě. Okna a vstupní dveře byly nahrazeny novými plastovými okny s izolačním trojsklem, která mají vzhled dřeva.

Co se týče vnitřních prostor, na chodbách a v suterénu byla použita keramická dlažba, zatímco v učebnách a dalších místnostech byla použita zátěžová PCV podlaha. Schodiště včetně zábradlí zůstalo původní, bylo však repasováno a připraveno pro další použití. Stěny učeben, chodeb a ostatních místností byly opatřeny štukovou omítkou a v hygienickém zázemí byl použit omyvatelný povrch, jako keramický obklad nebo omyvatelný nátěr. Pro dosažení lepší akustiky byly instalovány stropní podhledy.

V rámci rekonstrukce hygienického zařízení byly nahrazeny klozetové mísy a bidety. Byly instalovány nové zavěšené klozetové mísy se zapuštěnou splachovací nádrží, které se ovládají zepředu. Umyvadla jsou vybavena stojánkovou baterií napojenou přes rohové ventily.

Rekonstrukce zahrnuje i úpravy dispozičního řešení školy. Původní učebny byly rozděleny, aby vzniklo více menších učeben. Vstupy do všech učeben jsou nyní z hlavní chodby. Sborovna a ředitelna byly umístěny v přízemí poblíž vstupní chodby. Hygienické zázemí pro studenty, učitele a úklid zůstává umístěno v zahradním traktu budovy, po stranách hlavního schodiště.

V současné době se zaměřujeme na vybavování jednotlivých tříd novým nábytkem. Třídy jsou rozdělené podle barev a každá má svou vlastní atmosféru. Ve velké třídě se sejde až 30 studentů, zatímco ostatní kmenové třídy jsou určeny pro 25 studentů. Všechny třídy jsou dobře osvětlené, vzdušné a vybavené moderním a stylovým nábytkem. V suterénu školy začínáme také vybavovat šatny.

Ve fázi pokračující rekonstrukce naší školy se zaměřujeme na poslední podlaží budovy. Plánujeme provést nezbytné úpravy a renovace prostor, aby odpovídaly moderním standardům a potřebám vzdělávání. Součástí našeho plánu je také revitalizace zahrady, která se stane příjemným místem pro odpočinek a relaxaci pro studenty i učitele.

V rámci revitalizace zahrady máme v úmyslu vytvořit malé parkoviště, které usnadní přístup ke škole a zároveň sníží provoz vozidel v okolí. Budeme také vytvářet terasy a odpočinkové zóny, kde každý bude moci relaxovat ve stínu stromů. Při příznivém počasí budou studenti a učitelé moci využívat výuku venku na čerstvém vzduchu v příjemném prostředí.

Dalším plánovaným projektem je výstavba workoutového hřiště, které poskytne studentům možnost zacvičit si a zaposilovat. Toto hřiště se stane skvělým místem k trávení volného času aktivní formou.

Rekonstrukce naší školy představuje důležitý krok směrem k vytvoření moderního a příjemného prostředí pro vzdělávání. Věříme, že tyto změny přinesou mnoho radosti a inspirace nejen našim studentům, ale také učitelům a dalším pracovníkům školy. Jsme nadšení z dosaženého pokroku a těšíme se na dokončení rekonstrukce, abychom mohli plně využít nově vytvořené prostory pro vzdělávání a rozvoj naší školní komunity.


Pozvánka na Next Step Fest 2023

Festival středních škol a zaměstnavatelů pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (a jejich rodiče) konající se 2. a 3. října 2023 v Kolíně na Karlově

Nové skříňky ve školní šatně

Tento týden byly studentům naší střední školy předány úplně nové skříňky na oblečení. Skříňky jsou celokovové, uzamykatelné a různě barevné. Každá kmenová třída má svoji