Lednový kurz ASISTENT PEDAGOGA

Facebook
Twitter
E-mail
Tisk

Lednový víkendový kurz startuje již 20.ledna. Počet míst je omezen. 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.


  • Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
  • Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Minimální účast 6 osob
  • Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ (SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)
  • Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).
 
Víkendový kurz leden 2024: 9:00 – 17:00, soboty (začátek 20. ledna 2024)
 
Kurzu se může účastnit přihlášený posluchač, který zaplatil:

• kurzovné: 10. 200,- Kč

Kurzovné se hradí na účet školy č. 123-5830030287/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení uchazeče.
 
1. Kurz probíhá v budově školy Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o., Pod Školou 167, Kutná Hora – Malín.
 
2. V případě odhlášení se kurzovné nevrací. Škola však akceptuje náhradníka, kterého za sebe původně přihlášený posluchač vyšle.

Návštěva studentů z Maďarska

Od 5. do 8. února jsme měli tu čest hostit 2 učitele a 10 studentů ze školy HBSZ ve Szombathely, Maďarsko. Návštěva, na kterou jsme

Lyžařský výcvik West Dachstein Rakousko

Lyžařský výcvikový kurz v rakouském regionu Dachstein West je za námi. Studenti prvních a druhých ročníků střední školy Digital Academy Kutná Hora na něm od