Tento imprint byl naposledy aktualizován 19. 3. 2024.

Vlastníkem tohoto webu je:

OA Praha s.r.o.
Vinořská 163,
190 15, Praha 9 - Satalice
Česká republika
Email: info@dahora.cz
Telefonní číslo: +420 725 564 018

Právní zástupci OA Praha s.r.o.:

Ing. Mária Václavíková

1. Obecné

1.1 Jsme registrováni u C 373279 vedená u Městského soudu v Praze pod licencí nebo registračním číslem:

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.