Pro uchazeče

GARANTUJEME PŘIJETÍ ke studiu všem studentům, kteří naši školu uvedou na prvním místě na přihlášce !!!

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny čtyři třídy v denní formě:

• Český program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě (max 26 žáků)

• Česko-anglický program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě, kombinovaný s oborem Business (max 26 žáků)

• Česko-anglický program – obor 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě, kombinovaný s oborem Business (max 26 žáků)

• Anglický program – obor BTEC (max 26 žáků)

Bude přijato maximálně 104 žáků, do jedné třídy maximálně 26 žáků. Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě maximálně 78 žáků.

Nevíte, který program je pro Vás ten pravý?

Česko-anglický program nabízí to nejlepší jak z českého tak anglického programu. Kromě studia v českém jazyce zakončeného českou maturitou získáváte i možnost zakončení mezinárodní anglickou maturitou. Výuka ekonomických předmětů v anglickém jazyce poskytuje unikátní výhodu pro budoucí profesní život studenta. A co je nejlepší, pro přijetí není třeba pokročilá angličtina. U žáků tohoto programu jsou pokroky a zlepšení v angličtině obecně vynikající!


ČESKO – ANGLICKÝ PROGRAM

Obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02) + Business

Denní 4leté studium zakončené českou maturitou a mezinárodní anglickou maturitou.

Výuka probíhá v českém jazyce a anglickém jazyce (ekonomické předměty).


Podmínky přijetí

 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024

 • přílohy k přihlášce v kopiích

 • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)

 • celostátní přijímací zkoušky ČJ + MAT

 • pohovor v angličtině

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024.
Náhradní termíny: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024
2. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají od 15. března 2024 do 23. dubna 2024 (dle domluvy).
Náhradní termíny: 24. dubna 2024 až 5. května 2024.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

• Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

• Výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Zbývající část hodnocení bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek z posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (10%) a pohovor (30%).

Školné

Ročně – 1x 94.500 Kč
Pololetně – 2x 52.500 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 17.900 Kč, další splátky: 9x 10.900 Kč

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

• jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
• učebnice
• mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
• mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
• lístek na maturitní ples
• volitelné předměty nad rámec 29 hodin týdně
• individuální konzultace navíc
• školní psycholog
• školní mikina dle výběru

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu:
Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o. 

IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

ČESKÝ PROGRAM​

Obor: Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02)

Denní 4leté studium zakončené českou maturitou.

Výuka probíhá v českém jazyce.

Podmínky přijetí

 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024

 • přílohy k přihlášce v kopiích

 • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)

 • celostátní přijímací zkoušky ČJ + MAT

 • pohovor v angličtině

Termíny přijímacího řízení 1. kolo:

1. Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024.
Náhradní termíny: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024
2. Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají od 15. března 2024 do 23. dubna 2024 (dle domluvy).
Náhradní termíny: 24. dubna 2024 až 5. května 2024.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

• Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

• Výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Zbývající část hodnocení bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek z posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (10%) a pohovor (30%).

Školné

Ročně – 1x 41.400 Kč
Pololetně – 2x 23.000 Kč
Na splátky – 10x 5.100 Kč 

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

 • jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
 • učebnice
 • mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
 • mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
 • lístek na maturitní ples
 • volitelné předměty nad rámec 29 hodin týdně
 • individuální konzultace navíc
 • školní psycholog
 • školní mikina dle výběru

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o. 

IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

ANGLICKÝ PROGRAM

Obor: BTEC

Denní 4leté studium zakončené mezinárodní anglickou maturitou.

Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

 • termín pro podání přihlášek od 1.12.2023 až do zaplnění kapacit

 • přílohy k přihlášce v kopiích

 • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)

 • BEZ přijímacích zkoušek ČJ + MAT

 • pohovor v angličtině

Přijímací zkoušky pohovory:

Dle předchozí domluvy.

Školné

Ročně – 1x 185.000 Kč
Pololetně – 2x 102.900 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 41.000 Kč, další splátky: 9x 20.600 Kč

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

 • jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
 • učebnice
 • mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
 • mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
 • lístek na maturitní ples
 • volitelné předměty nad rámec 20 hodin týdně
 • individuální konzultace navíc
 • školní psycholog
 • školní mikina dle výběru

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu:
Digital Academy – Obchodní akademie, s.r.o. 

IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

Proč studovat právě na naší škole?

 

• Profesionální učitelský sbor

• Zahraniční stáže do Anglie, Irska a Německa, plně hrazené z fondů EU

• Měsíční studijní pobyty v Anglii na partnerské škole, hrazené z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání

• Výměnné 3měsíční studijní pobyty do Austrálie, týdenní studijní pobyty do Itálie

• Prospěchová stipendia

• Individuální vzdělávání pro sportovce a nadané žáky

• Bezbariérový přístup, vozíčkáři neplatí školné

• Individuální přístup k žákům s vadami učení

• Online systém, na kterém vidíte známky, a docházku studenta

• Kvalitní technické vybavení, příjemné prostředí a atmosféra

• Mnoho dalších aktivit jako jsou kulturní akce, lyže a snowboard v zimě, voda a kola v létě

• Anglický program navíc nabízí finský model sestavení vlastního zaměření volbou volitelných předmětů

Přednosti školy

Aktivity školy

Praxe v zahraničních firmách, výměnné pobyty pod záštitou (a financované) EU, sportovní aktivity (lyžařské výcviky, vodácké a cyklistické akce, atd.), volitelné předměty navíc dle výběru, prospěchová stipendia.

Navíc

On-line známky na internetu, online docházka, certifikáty odborných předmětů, přátelské prostředí, individuální přístup, příjemný kolektiv kvalifikovaných učitelů, zajištění ubytování i následné uplatnění pro absolventy. Škola spolupracuje s Obchodní akademií Praha (Vinořská 163/17, Praha 9 Satalice), a Obchodním institutem (Ostrovského 36, Praha 5), který organizuje vyšší odborné a bakalářské studium.

Ubytování

Od 1. 9. 2023 možnost ubytování v budově školy.

Dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří ve středu 2. října 2024, v sobotu 9. listopadu 2024, ve středu 4. prosince 2024, v sobotu 11. ledna 2025 a ve středu 5. února 2025 vždy od 8 do 18 hodin nebo kdykoli po telefonické dohodě na naší střední škole Digital Academy, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

Rádi Vám ukážeme prostory školy, i když nemáme vypsané dny otevřených dveří.

Svůj termín si zarezervujte na studijním oddělení na emailu: lucie.malkova@dahora.cz nebo jsme Vám k dispozici kdykoliv po telefonické dohodě na tel: 725 564 018.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Staň se na den středoškolákem

Přijďte se podívat, jak probíhá výuka.

Ve školním roce 2024/2025 jsme pro Vás připravili akci „Staň se na den středoškolákem“ na pondělí 9. prosince 2024, úterý 19. prosince 2024 a čtvrtek 6. února 2025. Díky akci se podíváte a na vlastní kůži zažijete, jak vypadá běžný školní den středoškoláka na naší škole. Pro školní rok 2025/2026 termín připravujeme. 

Svůj termín si zarezervujte na studijním oddělení na emailu: lucie.malkova@dahora.cz nebo jsme Vám k dispozici kdykoliv po telefonické dohodě na tel: 725 564 018. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Stipendia

Ti, kteří požádají o stipendium, mohou krýt právě stipendiem větší část nákladů na školné. Studenti ho získávají dle platného stipendijního řádu. Žáci, kteří předpokládají jeho získání, mohou požádat o posunutí placení školného až na období po uzavření klasifikace na konci ročníku.

Ročenka

Zde si můžete prohlédnout aktuální ročenku pro školní rok 2023/2024.

 

Studijní koordinátorka

Lucie Málková

e-mail: lucie.malkova@dahora.cz