Pro uchazeče

Pro školní rok 2023/24 předpokládáme otevření 2 tříd (50 žáků) v následujícím členění:

1 třída český program – OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE – 4letý obor s českou maturitou a možností mezinárodní anglické maturity (25 žáků)

1 třída česko-anglický program – OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE + BUSINESS – 4letý obor s anglickou mezinárodní maturitou (možné již po 3. ročníku) a možností české maturity ve 4. ročníku (25 žáků)

Novinka od 1. září 2023

– 40 min. vlakem z Prahy Libně, začátek vyučování od 9:15 hod.

– ubytování v budově školy ve studentských bytech s pedagogickým dozorem

ANGLICKÝ PROGRAM

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky vždy do 1. března a později do naplnění kapacit

 • doložení předcházejícího studia angličtiny vysvědčením nebo přijímacím pohovorem

 • BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 • přijímací pohovor v angličtině ověřující motivaci ke studiu

 • anglický program může být jako 3. volba na přihlášce

Přijímací pohovory:

13. a 14. 4. 2023 (nebo dle domluvy i dříve)
náhradní 10. a 11. 5. 2023

Studium

Nabízíme tyto varianty studia:

Denní studium: 4leté anglicko-české studium

Školné

Ročně – 1x 94.500 Kč
Pololetně – 2x 52.500 Kč
Na splátky – první splátka: 1x 17.900 Kč, další splátky: 9x 10.900 Kč

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

 • jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
 • učebnice
 • mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
 • mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
 • lístek na maturitní ples
 • volitelné předměty nad rámec 32 hodin týdně
 • individuální konzultace navíc
 • školní psycholog
 • školní mikina dle výběru

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Digital Academy Kutná Hora – Malín
IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage.

Pro všechny typy studia

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

ČESKÝ PROGRAM

Podmínky přijetí

 • přihlášky do prvního kola přijímacího řízení vždy do 1. března 

 • přihlášky do druhého kola přijímacího řízení do naplnění kapacit

 • doložení předcházejícího studia (vysvědčení)

 • celostátní přijímací zkoušky ČJ + MAT

 • pohovor v angličtině

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášky nejvýše na dvě střední školy nebo na dva obory v rámci jedné střední školy. Na každé z přihlášek budou uvedeny i údaje o škole a oboru, kam podává druhou přihlášku.

 

Přijímací zkoušky a pohovory:

13. a 14. 4. 2023
náhradní – 10. a 11. 5. 2023

 

 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě písemné žádosti podané společně s přihláškou přijímací zkouška z českého jazyka.

 • Výsledek jednotné zkoušky má 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Zbývající část hodnocení bude tvořit hodnocení uchazeče podle známek z posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (10%) a pohovor (30%).

Studium

Nabízíme tyto varianty studia:

Denní studium: 4leté studium v češtině, zakončené českou maturitou

kód oboru: 63-41-M/02

Školné

Ročně – 1x 41.400 Kč
Pololetně – 2x 23.000 Kč
Na splátky – 10x 5.100 Kč 

VIP balíček: 39.500 Kč ročně

Obsahuje:

 • jistota účasti a možnost zvolení destinace na měsíční zahraniční stáži ve 2. nebo 3. ročníku, hrazené z fondů EU, pokud student neporuší pravidla účasti na stáži
 • učebnice
 • mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny vybrané úrovně
 • mezinárodní zkouška IT dovedností, tj. zkouška ECDL – 2 moduly ročně
 • lístek na maturitní ples
 • volitelné předměty nad rámec 32 hodin týdně
 • individuální konzultace navíc
 • školní psycholog
 • školní mikina dle výběru

Termíny splátek:

roční: k 12. 5.

pololetní: 12. 5., 15. 1.

na splátky: 12. 5., 15. 9., 15. 10., 15. 11., 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3., 15. 4., 15. 5. 

Podmínky placení:

Školné se hradí pololetně na č. účtu 2802337034/2010. Při roční platbě je sleva 10%. Při splátkách se platí úroky navíc cca 10% k základnímu školnému. Uvedené ceny jsou již po započítání slev a úroků. Variabilní symbol je rodné číslo, zpráva pro příjemce se uvádí jméno studenta. 

Platby ze zahraničí: 

Název a adresa banky: Fiobanka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Název účtu: Digital Academy Kutná Hora – Malín
IBAN: CZ8320100000002802337034, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Stav evidence platby školného sledujte v internetové aplikaci Edupage. 

Pro všechny typy studia:

V případě nedodržení termínu placení, škola účtuje úroky dle platné legislativy. Škola má právo studenta za neplacení školného vyloučit ze studia.

 

Proč studovat právě na naší škole?

• Výuka v angličtině ukončená mezinárodní maturitou ve 3. ročníku i českou maturitou podle volby volitelných českých předmětů a dokončení ve 4. ročníku

• Výuka v češtině ukončena českou maturitou ve 4. ročníku

• Profesionální učitelský sbor

• Zahraniční stáže do Anglie, Irska a Německa, plně hrazené z fondů EU

• Měsíční studijní pobyty v Anglii na partnerské škole, hrazené z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání

• Výměnné 3měsíční studijní pobyty do Austrálie, týdenní studijní pobyty do Itálie

• Prospěchová stipendia

• Individuální vzdělávání pro sportovce a nadané žáky

• Bezbariérový přístup, vozíčkáři neplatí školné

• Individuální přístup k žákům s vadami učení

• Online systém, na kterém vidíte známky, a docházku studenta

• Kvalitní technické vybavení, příjemné prostředí a atmosféra

• Mnoho dalších aktivit jako jsou kulturní akce, lyže a snowboard v zimě, voda a kola v létě

• Anglický program navíc nabízí finský model sestavení vlastního zaměření volbou volitelných předmětů

Přednosti školy

Aktivity školy

Praxe v zahraničních firmách, výměnné pobyty pod záštitou (a financované) EU, sportovní aktivity (lyžařské výcviky, vodácké a cyklistické akce, atd.), volitelné předměty navíc dle výběru, prospěchová stipendia.

Navíc

On-line známky na internetu, online docházka, certifikáty odborných předmětů, rodinné prostředí, individuální přístup, vysoká vybavenost výpočetní technikou (včetně pro studenty neomezené připojení k internetu) a další technikou, příjemný kolektiv kvalifikovaných učitelů, zajištění ubytování i následné uplatnění pro absolventy. Škola spolupracuje s Obchodní akademií Praha (Vinořská 163/17, Praha 9 Satalice), a Obchodním institutem (Ostrovského 36, Praha 5), který organizuje vyšší odborné a bakalářské studium.

Ubytování

Od 1. 9. 2023 možnost ubytování v budově školy.

Dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří ve středu 10. ledna 2024 a středu 7. února 2024 vždy od 8 do 18 hodin na naší střední škole Digital Academy, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

Rádi Vám ukážeme prostory školy, i když nemáme vypsané dny otevřených dveří.

Svůj termín si zarezervujte na studijním oddělení na emailu: lucie.malkova@dahora.cz nebo jsme Vám k dispozici kdykoliv po telefonické dohodě na tel: 725 564 018.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Staň se na den středoškolákem

Přijďte se podívat, jak probíhá výuka.

Ve školním roce 2023/2024 jsme pro Vás „Staň se na den středoškolákem“ připravili na čtvrtek 8. února 2024. Díky akci se podíváte a na vlastní kůži zažijete, jak vypadá běžný školní den středoškoláka na naší škole. Pro školní rok 2024/2025 termín připravujeme. 

Svůj termín si zarezervujte na studijním oddělení na emailu: lucie.malkova@dahora.cz nebo jsme Vám k dispozici kdykoliv po telefonické dohodě na tel: 725 564 018. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Stipendia

Ti, kteří požádají o stipendium, mohou krýt právě stipendiem větší část nákladů na školné. Studenti ho získávají dle platného stipendijního řádu. Žáci, kteří předpokládají jeho získání, mohou požádat o posunutí placení školného až na období po uzavření klasifikace na konci ročníku.

 

Ročenka

Zde si můžete prohlédnout aktuální ročenku pro školní rok 2023/2024.

 

Studijní koordinátorka

Lucie Málková

e-mail: lucie.malkova@dahora.cz

PŘIHLÁŠKA

CHCETE U NÁS STUDOVAT? STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Přihlášku zašlete na info@dahora.cz nebo na adresu: Digital Academy Kutná Hora, Pod Školou 167, 284 01 Kutná Hora – Malín.

Termín podání přihlášky vždy do 1. března a poté do naplnění kapacit.