Spolupráce s partnerskou školou

Sdílet na facebook
Sdílet na pinterest
Sdílet na twitter

Dne 09.03.2022 jsme mohli na Státní odborné škole Lichtenfels přivítat delegaci z naší dlouholeté partnerské školy Obchodní akademie Praha. Ředitelka školy Ing. Mária Václavíková a projektový manažer Jan Bobek byli srdečně přivítáni ředitelem školy Dr. Joachimem Selzamem a osobami zodpovědnými za studentské výměny a projekty Erasmus+.

Kromě prohlídky budovy školy a prezentace našich vzdělávacích profesí a strukturálních změn se zaměřili na diskusi o dalších společných projektech. Obchodní akademie Praha neustále rozšiřuje svůj profil a stále častěji nabízí výuku v anglickém jazyce s mezinárodně uznávanými kvalifikacemi.

Naši žáci mohou i nadále využívat třídní výlety do Prahy, atraktivní zahraniční stáže a v budoucnu i dlouhodobé pobyty v české metropoli.

Plány zahrnovaly také mobilitu učitelů s cílem zintenzivnit spolupráci v oblasti vzdělávání učitelů pomocí stínování a výměn na úrovni vedení škol. Dále se zaměří na rozvoj škol, zejména s ohledem na digitalizaci, a na společný další rozvoj strategie internacionalizace.

Kathrin Hetzel, členka studijní rady

Studijní ředitel Danilo Nicodemus

 

Staatliche Berufsschule Lichtenfels je vysílající i přijímající institucí.

  • Již více než 20 let udržujeme partnerství se středními odbornými školami v Moravské Ostravě a s obchodní akademií v Praze.
  • Učitelé a vedení škol se pravidelně účastní kurzů dalšího vzdělávání v jiných evropských zemích.
  • Učitelům ze zahraničí nabízíme stínování s kulturním programem.
  • Každoročně nabízíme našim stážistům atraktivní jazykové kurzy a stáže v zahraničí, mimo jiné v Praze a Ostravě, v Dublinu a na Maltě, a to téměř pro všechny vzdělávací profese.

Digital Academy na sociální síti TIK TOK

To, že jsme střední škola s pozitivním přístupem k moderním informačním technologiím a komunikačním nástrojům, se všeobecně ví. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli být