SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY DIGITAL ACADEMY KUTNÁ HORA – tisková zpráva

Sdílet na facebook
Sdílet na pinterest
Sdílet na twitter

Dne 12.9.2022 od 10:00 proběhlo slavnostní otevření nové střední školy Digital Academy v Kutné Hoře Malíně. Akce se zúčastnilo více jak 250 lidí – vedení města Kutná Hora v čele se starostou panem Ing. Josef Viktorou, tým pracovníků školy, studenti prvního ročníku i se svými rodinami, novináři a obyvatelé Kutné Hory – Malína. 

Otevření proběhlo přímo v nově zrekonstruovaných prostorách dříve mnoho let opuštěné základní školy v Malíně. 

Ing. Josef Viktora hovořil zejména o tom, jak jsou obyvatelé Malína i celé Kutné Hory rádi, že bude historická budova opět plnit účel, kvůli kterému byla postavena a že se mu velice zamlouvá nový vzhled budovy, která se opět stala seriózní dominantou blízkého okolí. Za přítomnosti obou místostarostů města poté došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. Pro zájemce následovala prohlídka rekonstruovaných i nerekonstruovaných částí školy a malé občerstvení. 

Historická budova školy prošla zásadní rekonstrukcí. Na příchod prvních studentů se školu Digital Academy podařilo připravit během pouhých šesti měsíců. V této první fázi rekonstrukce došlo mimo jiné k obnově prvního podlaží se dvěma hlavními učebnami, kabinety, sborovnou, ředitelnou a jídelnou. Rovněž se podařilo kompletně vyměnit střešní krytinu a nainstalovat střešní i klasická okna v celém objektu. Na zahradě školy proběhly terénní práce na jejichž základech byla postavena venkovní jurta, která se bude využívat ke zpestření výuky při vhodném počasí. V současné době pokračuje obnova fasády a zateplení celého objektu. 

Příští rok bude rekonstrukce pokračovat druhou fází, která počítá s kompletní obnovou druhého podlaží budovy s novými učebnami. Zároveň budou ve školním roce 2023/2024 otevřeny dva první ročníky, každý pro 25 nových studentů a také jedna třída pro 20 studentů dálkového studia. 

Digital Academy nabízí svým studentům výuku předmětů zaměřených na obchod a informační technologie, vyučované částečně v anglickém jazyce. Celé studium je zakončené anglickou mezinárodní maturitou. Studenti se mohou každý rok zdarma účastnit zahraničních pracovních stáží a výměnných pobytů v Anglii, Irsku, Německu, Austrálii a Itálii. 

Celý projekt se podařilo realizovat v období, kdy v celém Česku roste zájem o soukromé školy. Při výběru školy je pro rodiče důležitý zejména menší počet dětí ve třídách a individuální přístup. Studenti na soukromých středních školách hledají nejen moderní vybavení a učební pomůcky, ale především praktickou výuku, která je lépe připraví na budoucí povolání.


Digital Academy na sociální síti TIK TOK

To, že jsme střední škola s pozitivním přístupem k moderním informačním technologiím a komunikačním nástrojům, se všeobecně ví. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli být