SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY DIGITAL ACADEMY KUTNÁ HORA – tisková zpráva

Sdílet na facebook
Sdílet na pinterest
Sdílet na twitter

Dne 12.9.2022 od 10:00 proběhlo slavnostní otevření nové střední školy Digital Academy v Kutné Hoře Malíně. Akce se zúčastnilo více jak 250 lidí – vedení města Kutná Hora v čele se starostou panem Ing. Josef Viktorou, tým pracovníků školy, studenti prvního ročníku i se svými rodinami, novináři a obyvatelé Kutné Hory – Malína. 

Otevření proběhlo přímo v nově zrekonstruovaných prostorách dříve mnoho let opuštěné základní školy v Malíně. 

Ing. Josef Viktora hovořil zejména o tom, jak jsou obyvatelé Malína i celé Kutné Hory rádi, že bude historická budova opět plnit účel, kvůli kterému byla postavena a že se mu velice zamlouvá nový vzhled budovy, která se opět stala seriózní dominantou blízkého okolí. Za přítomnosti obou místostarostů města poté došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky. Pro zájemce následovala prohlídka rekonstruovaných i nerekonstruovaných částí školy a malé občerstvení. 

Historická budova školy prošla zásadní rekonstrukcí. Na příchod prvních studentů se školu Digital Academy podařilo připravit během pouhých šesti měsíců. V této první fázi rekonstrukce došlo mimo jiné k obnově prvního podlaží se dvěma hlavními učebnami, kabinety, sborovnou, ředitelnou a jídelnou. Rovněž se podařilo kompletně vyměnit střešní krytinu a nainstalovat střešní i klasická okna v celém objektu. Na zahradě školy proběhly terénní práce na jejichž základech byla postavena venkovní jurta, která se bude využívat ke zpestření výuky při vhodném počasí. V současné době pokračuje obnova fasády a zateplení celého objektu. 

Příští rok bude rekonstrukce pokračovat druhou fází, která počítá s kompletní obnovou druhého podlaží budovy s novými učebnami. Zároveň budou ve školním roce 2023/2024 otevřeny dva první ročníky, každý pro 25 nových studentů a také jedna třída pro 20 studentů dálkového studia. 

Digital Academy nabízí svým studentům výuku předmětů zaměřených na obchod a informační technologie, vyučované částečně v anglickém jazyce. Celé studium je zakončené anglickou mezinárodní maturitou. Studenti se mohou každý rok zdarma účastnit zahraničních pracovních stáží a výměnných pobytů v Anglii, Irsku, Německu, Austrálii a Itálii. 

Celý projekt se podařilo realizovat v období, kdy v celém Česku roste zájem o soukromé školy. Při výběru školy je pro rodiče důležitý zejména menší počet dětí ve třídách a individuální přístup. Studenti na soukromých středních školách hledají nejen moderní vybavení a učební pomůcky, ale především praktickou výuku, která je lépe připraví na budoucí povolání.


Učitelský adapťák

Že jezdí na „adapťáky“ jenom studenti? Možná tomu tak je všude ve světě, ale rozhodně ne u nás!!! Toto pondělí a úterý proběhlo historicky první

Fotoreportáž z adaptačního kurzu

První týden školního roku 2022/2023 strávili studenti prvního ročníku na adaptačním kurzu v Krkonoších. O tom, jak se prvákům na „adapťáku“ líbilo, se můžete podívat