Kurz ČEŠTINA PRO CIZINCE v plném proudu

Facebook
Twitter
E-mail
Tisk

Naše nová nabídka přípravných kurzů pro žáky základních škol a kurzů pro veřejnost se setkala s vysokým zájmem. 

Přinášíme Vám několik málo fotografií z probíhajícího kurzu ČEŠTINA PRO CIZINCE. Tento kurz pro veřejnost začal v úterý 25.10.2022. Na první hodině se studenti učili převážně základní komunikační fráze, představení, pozdravení atd. Kurz bude probíhat 3x týdně v učebních blocích (4 x 45 minut). 

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro dorozumění při práci nebo studiu v ČR a se svým okolím, tedy nejen v běžných denních situacích. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.


ZÁKLADNÍ OSNOVA KURZU:
Pravopis:
Výuka české abecedy. Český pravopis. 

Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty. 

Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd. 

Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …) 

Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání. 


ZAKONČENÍ KURZU: 
písemným testem a ústní zkouškou

kurz čeština pro cizince - 01