Rodičovská schůzka

Facebook
Twitter
E-mail
Tisk

V pondělí 14.11.2022 se na naší škole Digital Academy v Kutné Hoře od 17:00 hod. konala historicky první rodičovská schůzka. 👨‍🏫

Rodiče, kteří se na schůzku dostavili v opravdu hojném počtu, se kromě prospěchu svých dětí dozvěděli důležité informace o připravovaných akcích 🎭, zahraničních studentských stážích ✈️ nebo třeba o plánované imatrikulaci studentů 🎗.

Děkujeme všem za účast. 👏