Návštěva studentů z Maďarska

Facebook
Twitter
E-mail
Tisk

Od 5. do 8. února jsme měli tu čest hostit 2 učitele a 10 studentů ze školy HBSZ ve Szombathely, Maďarsko. Návštěva, na kterou jsme se těšili od naší minulé cesty k nim před pár měsíci, nyní přišla na řadu. Celý výměnný program byl úspěšný a všichni studenti a učitelé hodnotili zkušenost jako velmi pozitivní. 

Během těchto dní jsme společně prozkoumali starobylé uličky Kutné Hory, navštívili moderní umělecké muzeum GASK a zapojili se do výuky na škole Dahora, kde jsme sledovali a také sami vyučovali obchodní a jazykové předměty. Nemohli jsme zapomenout ani na sportovní den, který byl plný zábavy a aktivit. Večery pak studenti trávili v přátelském rodinném prostředí či výlety po Praze. Učitelé se mezi sebou podělili o zkušenosti a metody, jak vylepšit výuku, včetně využití umělé inteligence, moderních jazykových webů a řízení chování ve třídě. 

Naši studenti zapojili do diskuse na Padletu, kde sdíleli své dojmy a fotografie, deníkovou formou. Celkově to byla krásná a smysluplná zkušenost, kterou bychom rádi zopakovali příští rok.

https://padlet.com/gomez39/szombathely-visit-digital-academy-in-kutn-hora-cunrplpbj014rt7c


School exchange program with Hungary

From the 5th to the 8th of February we had the pleasure of hosting 2 teachers and 10 students from the school HBSZ in Szombathely, Hungary. We visited them a few months ago and now it was our turn. The whole exchange program was successful and all students and teachers evaluated the experience as very positive. During those days our guests enjoyed a varied cultural program, including sightseeing Kutná Hora old town, visiting the GASK modern art museum, and participating in and observing lessons at Dahora School in business and language subjects.

Besides we organized a sports competition day where everyone was quite active. The students had free time in the evenings with families and hosters to enjoy the atmosphere of Praha city or different amusing plans. Last but not least, teachers were sharing resources and methodology to improve their practical lesson delivery, including how to use AI for teaching, Modern Foreign Language Learning webs, resources and techniques, managing behavior in the classroom, etc.

Students uploaded comments, and pictures and participated in a learning padlet blog (link below) where they had to reflect and describe, like in a diary, their visit, activities, and experiences. They will be evaluated on that, so there was a clear outcome assessable.

All in all, it was a beautiful and meaningful experience we wish to repeat next year.

PADLET BLOG LINK:

https://padlet.com/gomez39/szombathely-visit-digital-academy-in-kutn-hora-cunrplpbj014rt7c