Dej si nás na 1. místo přihlášky a máš jistotu přijetí !!!

S přihláškou na naši střední školu máte jistotu

  1. Jistota přijetí na střední školu.

  2. Jistota stáží Erasmus a studia v zahraničí.

  3. Jistota kvality – mezinárodní anglická maturita.

Jaké jsou benefity studia na naší škole?

01

Stáže a studijní pobyty hrazené z fondů EU v Anglii, Irsku, Německu a Holandsku

Internships and educational stays in England, Ireland, Germany and Holland, funded by the EU

02

Výměnné pobyty v Austrálii, Itálii, Španělsku a na Maltě

Exchange programmes to Australia, Italy, Spain and Malta

03

Finský systém vlastní volby zaměření studia

Finnish system of students own choice of vocational focus

04

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Preparatory courses for entrance exams

05

Prospěchová stipendia​

Merit scholarships

06

Sportovní akce

Sport events

07

Česká i anglická maturita

Czech and English High School Diploma

08

Výuka také v AJ s anglickou maturitou

Lessons also in English with the English final examinations

09

Dálkové studium

Distance study

10

Distanční – on-line studium

Distance – on-line study

11

Individuální přístup, učitelé profíci a „naše“ atmosféra

Individual approach, professional teachers and “our” atmosphere

tři jistoty s přihláškou na naši střední skolu